Konisitet

Beskrivelse: Elevane kan sjå videoen, og deretter rekne oppgåver om konisitet. Tid: Sjølve videoundervisninga tek …

Funksjonar/brøkfunksjonar i GeoGebra

Beskrivelse: Video laget for undervisning i rasjonale funksjonar/brøkfunksjonar for Vg1 1P og 1T, samt opplæring …

Prosentpoeng vs. prosent

Beskrivelse: Korleis rekne prosentpoeng. Kva er skilnaden på korleis ein reknar prosentpoeng og prosent, og …

Trigonometriske forhold (del 1 av 2)

Beskrivelse: Undervisningsopplegg der elevene lærer om å bruke forholdene Sinus, Cosinus og Tangens del 1 …

Rollespill - Middelalderen

Beskrivelse: I forkant av noen uker med temaet middelalderen og kristendommen i Europa skal elevene …

Tekst i kontekst

Beskrivelse: Her er fire ulike oppgaver som handler om tekst i kontekst og særlig ordet …

Algoritmer og digitale spor

Beskrivelse: Dette er en øvelse som kan brukes i forbindelse med at elever skal lære …

Smittespredning i befolkning

Beskrivelse: En enkel digital modell for smittespredning i en befolkning som er animert. Elevene kan …

Konspirasjonsteorier

Beskrivelse: Kritisk tenking og etisk bevissthet er trukket fram som eget punkt i ny overordnet …

Perspektivteikning

Rettleiing: Elevane treng grunnleggande kunnskap om fargelære før dei startar på denne oppgåva. Start med …
1 2 3 6