Rollespill - Middelalderen

Beskrivelse: I forkant av noen uker med temaet middelalderen og kristendommen i Europa skal elevene …

Tekst i kontekst

Beskrivelse: Her er fire ulike oppgaver som handler om tekst i kontekst og særlig ordet …

Algoritmer og digitale spor

Beskrivelse: Dette er en øvelse som kan brukes i forbindelse med at elever skal lære …

Smittespredning i befolkning

Beskrivelse: En enkel digital modell for smittespredning i en befolkning som er animert. Elevene kan …

Konspirasjonsteorier

Beskrivelse: Kritisk tenking og etisk bevissthet er trukket fram som eget punkt i ny overordnet …

Perspektivteikning

Rettleiing: Elevane treng grunnleggande kunnskap om fargelære før dei startar på denne oppgåva. Start med …

Skuggelegging

Rettleiing: Demonstrer for elevane eller sjå instruksjonsfilmen saman. Gå gjennom oppgåva med dei og understrekpoenget …

Vurdering av skred

Beskrivelse: Det går jevnlig ras i Norge og undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et av disse …

Energibalanse og fysisk aktivitet

Beskrivelse: Del 1: Eleven skal ta for seg et måltid, for eksempel frokost eller lunsj, …

Democracy

Beskrivelse: Dette er en temmelig fri oppgave, der et av målene er å bruke demonstrasjons-modellen …
1 2 3 5