Arv med programmering

Beskrivelse:

Gjennom et kort program introduseres elevene for arv av egenskaper i en populasjon uten seleksjon (basicallyHW-likevekt) og med seleksjon (en genetisk sykdom).

Bilde av Gerd Altmann fra Pixabay

Vedlegg:

Verktøy:

  • Nettleser

Tid:

  • 45 min

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
  • Beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon

Sendt inn av: Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo