engelsk / VG1 / VG2 / VG3

Similarities and differences between Joe Biden and Amanda Gorman

Beskrivelse:

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at noen elever er hjemme og noen er på skolen, eller at alle er på skolen. Flere tema er tatt opp her, og varierer mellom å se korte videoer, lese på nett , diskutere i gruppe, skrive sammen i et googledokument, og å skrive individuelt.

Bilde av Aaron Kittredge fra Pexels

Hele undervisningsopplegget med oppgaver ligger på lærerens blogg: her.

Verktøy:

  • PC, Mac, chromebook
  • Tilgang til Zoom eller Teams hvis elevene må ha opplæring digitalt

Tid:

  • Rundt 4 undervisningstimer avhengig av hvor mye av dette man vil gjøre

Vurdering av eleven:

Elevene vurdres etter bidrag i diskusjoner, lærer må inn og høre på gruppene diskutere, og også det de skriver både i samskriving og individuelt.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Gjennom å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typer engelskspråklige tekster skal elevene tilegne seg språk og kunnskap om kultur og samfunn
  • Elevene utvikler med dette interkulturell kompetanse slik at de kan forholde seg til ulike levemåter, tenkesett og kommunikasjonsmønstre
  • Kommunikasjon, møte med engelskspråklige tekster, utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
  • Diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill.

Sendt inn av: Ann S. Michaelsen, Sandvika videregående skole, Viken