Bølger: brytning, refleksjon, bøyning og interferens

Beskrivelse:

I øvelsen lærer elevene om interferens, refleksjon, bøyning og brytning ved å bruke vann og enkle hjelpemidlersom en kopp, en bolle og en mynt.

Lysbrytning i vann og glass [Internett]. Leverandør: Science Photo Library

Vedlegg:

Verktøy:

  • Se beskrivelse i vedlegg

Tid:

  • 45 min

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener

Sendt inn av: Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo