Bølger: perioder, frekvenser og amplituder

Beskrivelse:

I denne øvelsen skal elevene analysere sin egen stemme ved hjelp av et oscilloskop. De ser på forskjellen på amplitude, frekvens og periode, regner ut bølgelengder og ser hvordan de ulike språklydene våre har ulike overtonemønstre.

Lydbølger [Internett]. Leverandør: Science Photo Library

Vedlegg:

Verktøy:

  • En oscilloskop-app

Tid:

  • 45 min

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener

Sendt inn av: Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo