Forberedelse til muntlig eksamen

Beskrivelse:

I dette undervisningsopplegget skal matematiske hull identifiseres og tettes – som en forberedelse til muntlig eksamen i faget. Ved inndeling av matematiske tema bør de «lette tema» gis til elever med størst utfordringer i matematikk. Således bør tunge tema gis til elever som har forutsetninger til å klare oppgaven. Mer beskrivelse av opplegget ligger under punktet «Vurdering av eleven» nedenfor.

Bilde av Andrea Piacquadio fra Pexels

Vedlegg:

Verktøy:

  • Lærer: PC
  • Elever: PC, ark, penn, linjal

Tid:

  • Forberedelser til å blir ekspert i tema : 3 skoletime
  • Forberedelser til å lage oppgaver som er basert på nivå : 2 skoletimer
  • Gjennomføring muntlig «sitdown» : 25 elever ca. 4 skoletimer
  • Etterarbeid innlevering av muntlig oppgave : 3 skoletimer

Vurdering av eleven:

Elevene skal ha med et vurderingsskjema på hver post hvor de blir enige med sensor om en «karakter». Kriteriene for vurderingen skal elevene (sensor) lage selv, men disse henger sammen med vanskegraden i de ulike oppgavene. Vurderingen skal i hovedsak gis av sensor. Dette er elevvurdering. Vurderingsskjema leveres inn til lærer som får en oversikt over hvilke tema de forskjellige elevene har utfordringer med. Elevene blir så bedt om å lage en muntlig innlevering som omhandler to av temaene de har scoret lavest på. Denne leveres inn digitalt som muntlig innlevering. Hvorvidt det skal gis karakter av læreren på denne innleveringen må vurderes. Målet er at «matematiske hull» identifiseres og tettes.

Grunnleggende ferdigheter:

  • Muntlig
  • Regning

Innsendt av Morten Fiskås, Wang Ungdomsskole, Stavanger