Simulering av halveringstid for C14-dateringer

Beskrivelse:

Det er et enkelt skript som simulerer C14-nedbrytning og lærer elevene om dateringsmetoder. Elevene gis et ferdig skript som de kjører i trinket, og får ut fine tabeller og grafer.

Bilde av Sora Shimazaki fra Pexels

Vedlegg:

Verktøy:

  • Nettleser

Tid:

  • 45 min

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
  • Utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

Sendt inn av: Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo