Arv: isolere DNA

Beskrivelse:

Øvelsen er en superenkel protokoll for DNA-ekstraksjon, og belyser viktigheten av negativ kontroll i eksperimenter.

DNA-pakking [Internett]. Leverandør: Science Photo Library

Vedlegg:

Verktøy:

  • Salt, såpe og flytende antibac.

Tid:

  • 45 min.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo