Celleånding hos gjærceller

Beskrivelse:

I denne øvelsen dyrker elevene gjærceller, og ser hvordan gjærcellene produserer karbondioksid fra sukker. Prosessen påvises ved gassutvikling. Gassen kveler en flamme som viser fravær av oksygen, og surhet i gjærløsningen studeres med hjemmelaget indikator fra rødløk.

Bilde av Monstera fra Pexels

Vedlegg:

Verktøy:

  • Se liste i vedlegg

Tid:

  • 90 minutter fordelt på to dager

Kompetansemål og kjerneelementer:

  • Utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • Utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
  • Gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet
  • Utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda

Sendt inn av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo