Havforsuring: egg i eddik

Beskrivelse:

Øvelsen demonstrerer hva som kan skje med sjødyr som har kalkbaserte eksoskjeletter.

Bilde av Summer Li fra Pexels

Vedlegg:

Verktøy:

  • Et egg og en flaske eddik.

Tid:

  • 10 min, men må stå over natta.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
  • Utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo