C-vitaminet er en antioksidant

Beskrivelse:

C-vitamin fungerer som en antioksidant. Del en banan i to. Mos begge halvdelene, behandle den ene mosen med C-vitamin. Den andre er en negativ kontroll.

Bilde av Lisa fra Pexels

Vedlegg:

Verktøy:

  • Sitron og en frukt som oksiderer lett (banan/eple/avokado).

Tid:

  • 10 min gjennomføring, 1 time venting.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • Utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • Gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo