Elektronparbinding

Bilde av RF._.studio fra Pexels

Beskrivelse:

Øvelsen er en digital erstatning for molekylbyggesett der elevene lager kule-pinne-modeller digitalt.

Vedlegg:

Verktøy:

  • Nettleser

Tid:

  • 45 min

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
  • utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo