EM-stråling

Beskrivelse:

Elevene bruker en app til å sjekke lysstyrken i ulike avstander fra en lyskilde og signalstyrken til wifien. Kan kobles til matematisk modellering i 1P. Øvelsen ser også på filtrering av farger gjennom gummigodteri.

Vedlegg:

Verktøy:

  • Physics toolbox, gratis app for smarttelefoner

Tid:

  • 45 min

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener
  • Forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til
  • Utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo