Journalistikk

Beskrivelse:

Elevene skal gjennom fem hele blokkdager bli i stand til å lage et journalistisk produkt av valgfri karakter (video, radio eller tekst). De får utdelt den siste Ungdata som valgfritt kildemateriale. Hver økt fokuserer på et tema/oppgaver som skal hjelpe elevene å bli i stand til å lage produktet.

Photo by Terje Sollie from Pexels

Økt 1): Tema, vinkling, problemstilling, case.
Økt 2): Fortellerteknikk og intervju.
Økt 3): Produksjon.
Økt 4): Redigering og innlevering av individuelt arbeid.
Økt 5): Sammenstilling av individuell sak med andre elever saker til ei nyhetssending.

Vedlegg:

Nødvendig verktøy:

  • Lærer må ha fremviser til powerpoint og video.
  • Elev: Redigeringsmuligheter på PC

Tidsbruk:

  • Fem hele blokkdager

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Kompetansemål ligger under vedlegget «Case Journalistikk«

Vurdering av eleven:

  • Vurderingskriterier ligger under vedlegget «Case Journalistikk»

Innsendt av Solrun Dregelid, Metis videregående, Bergen kommune