Tidsmaskin – praktisk øvelse i forklaringsteknikker

Beskrivelse:

Innsender gjennomførte dette i en naturfagstime, men det kan prøves ut i flere fag. Klassen ble delt i grupper som skulle studere svarene på spørsmålene de fikk utdelt (fra lærer, se vedlegg) og ut i fra det forberede en forklaring på gitte tema til noen «fra fortiden». To elever i huleboerantrekk kom gjennom tidsmaskinen til 2021-klasserommet og stilte spørsmålene de lurte på. Huleboerne måtte godkjenne om de forsto måten den gitte gruppen besvarte spørsmålene på.

Bilde av Kindel Media fra Pexels

Verktøy:

  • Lærer: – Velge ut to elever, gjerne i kostyme, som skal være huleboere. – Printe ut lapper med spørsmål som elevene skal arbeide med.
  • Elev: Lapper, skrivebok og læringsbrett.

Tid:

  • 90 minutter

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Arbeide med forklaringsteknikker.
  • «Hvis du ikke kan forklare det enkelt forstår du det ikke» – Einstein.

Vurdering av elevene:

Spør «huleboerne» om de forsto forklaringen.

Innsendt av Rino Hemstad Eliassen, Neskollen skole, Nes kommune