Skrive en krimfortelling

Beskrivelse:

Elevene skal skrive en krimfortelling. Etter en periode i norsken da elevene har arbeidet med skriveteknikker var dette en oppgave som ga gode resultater med spennende fortellinger. Den kan brukes hele året rundt, men passer jo spesielt godt rundt påsketider (påskekrim)

Oppgave/veiledning for elevene:

Veiledning for elevene

Tid:

  • Minimum 90 min.
  • Kan kreve lenger tid dersom man gjør det til et prosjektarbeid med rulleringssystem, tilbakemeldinger, korrekturlesing m.m.

Verktøy:

  • Blyant og viskelær, eller læringsbrett/pc

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Hjelpe elevene til å bli selvdrevne i å skrive og fullføre sin egen hele fortelling.

Vurdering:

Les elevens arbeid, huk av om alle kriteriene i selve oppgaven er gjennomført.

Sendt inn av: Rino Hemstad Eliassen, Neskolllen skole, Nes.