Beregning av infusjonstempo

Rettleiing:

Eg har laga videoundervisning til 1py for Helse og Oppvekstfag. Her er ein av videoane. Denne videoenfokuserer berre på korleis du reknar ut infusjonstempo. Eg har fokus på at det visuelle i videoen (fargar og bilete) skal støtte opp under matematikken.

Tid:

  • 15-30 min

Verktøy:

  • Youtube

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv

Sendt inn av: Cecilia Elisabeth Strøm, Sogndal videregående skule, Stord.