Oppdagelsesferd

Beskrivelse:

Tverrfaglig undervisningsopplegg for samfunnsfag, norsk og engelsk. Tema i boken er sjøreiser, Columbus og den nye verden. Opplegget går over flere undervisningstimer der de skal arbeide med oppgaver og presentasjon av innholdet sitt, alt for å avslutte med å skrive en egen fortelling.

DEL 2 er kan fungere som en heldags hjemmeskoleoppgave.

Bilde av S Migaj fra Pexels

Vedlegg:

Tid:

  • 3-5 undervisningstimer.

Verktøy:

  • Oppgaven i PDF, læringsbrett og Powerpoint.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Skrive en givende fortelling som drar tråder direkte ut av egenproduserte oppgaver innenfor samfunnsfag, historie og geografi.

Vurdering:

Elevene skal presentere DEL 1 og DEL 2 for klassen og lærer.

Sendt inn av: Rino Hemstad Eliassen, Neskollen skole, Nes.