Pytagorassetninga

Rettleiing:

Denne videoundervisninga har eg laga til byggfag på vidaregåande, men ein vil kunne bruke den til ungdomsskule også. Ein kan bruke videoen før undervisninga, i undervisninga eller repetisjon etter undervisninga.

Tid:

  • 30 min

Verktøy:

  • YouTube

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Utforske og bruke eigenskapane ved geometriske figurar, målestokk og trigonometri til å berekne lengder,vinklar og areal i problemløysing innanfor bygg- og anleggsfag

Sendt inn av: Cecilia Elisabeth Strøm, Sogndal videregående skule, Stord.