Relativpronomen und Relativsatz

Beskrivelse:

En digital multimedial læringsenhet som egner seg enten som heldigitalt selvstudium for eleven, eller som omvendt undervisning, der eleven får mulighet til å sette seg inn i temaet hjemme og så bruke undervisningstiden enten i klasserom eller digitalt til å jobbe med oppgaver og å drille inn temaet gjennom ulike øvelser. Undervisningsopplegget har til hensikt å være mest mulig variert og relevant, og sikter seg inn på elevgrupper som har lært fremmedspråk noen år – altså enten i 10 klasse eller på Tysk 2 nivå VG1 eller Tysk 1 nivå VG2. Formålet med leksjonen er å gi en innføring i det relativpronomenet og relativsetninger på tysk.

Bilde av Julia M Cameron fra Pexels

Vedlegg:

Tid:

Ved omvendt undervisning anslås at det trengs en 90 min undervisningsøkt for å gjennomføre hele opplegget. En alternativ løsning er å stykke det opp slik at man bruker 45 min over to undervisningsøkter slik at det også blir rom for andre læringsaktiviteter enn grammatikkrelaterte.

Verktøy:

  • Powerpoint, Word, gjerne også en læringsplattform som Teams, men ikke nødvendig.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Kommunisere på målspråket, kjenne språkets form og struktur, bruke målspråket i aktive konkrete situasjoner, bruke digitale verktøy.

Vurdering:

Det er lagt opp til en Kahoot på slutten av opplegget for på den måten både å gjøre noe gøy og samtidig få et uformellt og generellt inntrykk av om elevene har tilegnet seg kunnskapen eller ikke.

Sendt inn av: Jens B. Kyed, Norges Toppidrettsgymnas Bodø, Bodø.