Bygge sider i OneNote

Beskrivelse:

I denne videoen viser jeg hvordan man kan bygger sider i OneNote, distribuere og hvordan lage leksjonsopplegg (saktekst).

Tid:

  • 1 time

Verktøy:

  • Whiteboard, PC, OneNote

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler.
  • Beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa.
  • Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon.
  • Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål.

Sendt inn av: Rune A. Sandvold, Tokerud skole, Oslo.