Escaperoom: energi og krefter

Beskrivelse:

Et Escaperoom som tar for seg forståelsen og innøvingen av begreper som energi, krefter, arbeid, effekt, akselerasjon og lignende. Escaperommet er for det meste intuitivt og mulighetene for å gå feil er ikke til stede. Elevene kan sitte i grupper på tre eller fire i klasserommet. Digitalt er det kanskje best med tre elever som samarbeider, men da må lærer være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Det kan gjøres individuelt, men bør da ha muligheten for å få svar på oppgaver man synes er vanskelige.

Tid:

  • ca 60-90 minutter

Verktøy:

  • PC

Kompetansemål eller kjerneelementer:

10 trinn:

  • Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagreenergi på.
  • Bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger.

VG1 SF:

  • Drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden.

Vurdering:

Elevene gjør en siste quiz-oppgave som loggføres. På denne kommer det opp et scoreboard (leaderboard).

Lærer må da ha en egen bruker på nettstedet https://wordwall.net/

I så fall bør side 13 i escaperommet endres ved hjelp av en embedded kode fra nettstedet wordwall.net.

Ellers er det fint å vurdere det ut fra tilbakemeldinger fra elevene. Hvor langt kom de ulike gruppene? Hvilke oppgaver var vanskelige? Hvilke oppgaver var morsomst? Hvilke oppgaver var de mest fornøyd med å løse?

Sendt inn av: Audun Kvam, Ås ungdomsskole, Ås.