Å gjenskape et kunstverk

Beskrivelse:

Opplegget handler om å gjenskape kjente malerier, motiver, installasjoner eller skulpturer. Inspirert av denne artikkelen. Opplegget er ikke unikt, men kreativt og populært.

Opplegget ble en del av hjemmeundervisningen i den første korona-våren, 2020. Da jobbet elevene (norsk i
påbyggingsklassen) selvstendig, og resultatene overgitt alle forventninger. Skolen publiserte bilder på skolens
Instagram-profil, med emneknagg som lenket til NRK. Det var på NRK Dagsrevyen jeg fikk ideen til å
gjennomføre opplegget med elevene, som satt med hjemmeskole våren 2020. Etter at vi publiserte
resultatene våre på Instagram, tok NRK kontakt med oss, og elevene ville gjerne vise sine produkter i en
artikkel på nrk.no.

I skrivende stund driver også mine nåværende påbyggingselever og utarbeider kreative motiver. Elevene er
fysisk på skolen denne våren, så elevene jobber sammen i «makkergruppene». Kreative motiver blir utarbeidet i
fellesskap. Siden eksamener ble avlyst også i år, så har vi litt ekstra tid framover mot ferien.

Tid:

Vi satte av 6 timer til opplegget, fordi noen bruker flere remedier (sminke og kostymer enn andre, og bruker mer
tid på redigeringsarbeid). De som blir fort ferdig, leser i en bok som de i forkant har lånt i biblioteket.

Verktøy:

Elever og lærere trenger PC. Ved hjelp av den kan man f.eks. vise denne artikkelen som en
igangsetter.

Kompetansemål og kjerneelemeter:

Bruke digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster.

Vurdering:

En liten jury av faglærere i norsk og historie kan kåre en vinner. Men her kan man gjerne utvide
opplegget, og la hele skolen være med på avstemming: kan henge opp forslagene i fellesarealet e.l.

Sendt inn av: Reidun Idland, Sykkylven videregående skole, Sykkylven