Immunsystemet og vaksiner

Foto: CDC, Alissa Eckert

Beskrivelse:

Vi lever i en virus-pandemi og Covid-19 har tatt over hverdagen. Vi vil forstå hvordan kroppen vår reagerer på virus og hvordan den forsvarer seg mot virus. Vi vil lære om hvordan samfunnet håndterer epidemier /pandemier gjennom f.eks. poliopandemien, som ble løst. Her finner du et undervisningsopplegg som varer i tre uker og berører læringsmål i naturfag/samfunnsfag på barnetrinnet. Lærere rundt om i landet har allerede brukt det og sier det var vellykket.

Les mer i blogginnlegget nedenfor:

http://denesilona.blogspot.com/2021/03/immunsystemet-og-vaksiner.html

Tid:

Ca 3 uker, pluss en ekstra time for repetisjon (gjennom test og Kahoot) – totalt 10 undervisningstimer

Verktøy:

  • Chromebook (internett)
  • Tavle
  • Oppgaver på ark + blyant

Kompetansemål eller kjerneelement:

Naturfag (NAT01-04):

  • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom

Samfunnsfag (SAF01-04):

  • Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla

Vurdering:

Gjennom enig/uenig, muntlig presentasjon, skriftlige oppgaver, gruppearbeid (kameratrespons), test og quiz i Kahoot.

Sendt inn av: Ilona Roberts, Lura skole, Sandnes.