Sammenligne religioner

Beskrivelse:

Vi lever i et multietnisk og multireligiøst samfunn og vi vil lære forstå hverandre bedre. Gjennom kunnskap om ulike religioner skal vi utvikle evne til å leve i og med mangfold i samfunnslivet. Om vi undersøker fellestrekk mellom de tre store abrahamittiske religionene (kristendommen, islam og jødedommen), kan vi utvikle mer forståelse og toleranse for hverandre. Kristendom, jødedom og islam er blitt til i det samme geografiske området i Midt-Østen og har derfor mange fellestrekk. Foruten troen på én gud (monoteisme) er det flere felles profeter, blant dem Moses og Jesus (for eksempel i kristendom og islam). I stedet for å fokusere på én religiøs tradisjon, er det ikke mer nyttig å starte fra et felles grunnlag?

Flere forslag til hvordan du kan jobbe med komparativ religion på barnetrinnet:

http://denesilona.blogspot.com/2021/03/komparativ-religion-pa-barnetrinnet.html

Tid:

  • 4-5 uker, ca. 8-10 undervisningstimer

Verktøy:

  • PC/ Chromebook, tavle, ark, blyant

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Å kunne sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religiøse tradisjoner som kulturarv
  • Å kunne bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn.
  • Samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner
  • Bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssynsamarbeide med andre i filosofisk samtale

Vurdering:

  • Dramatisk lek og skuespill – muntlig presentasjon framfor klassen
  • Filosofisk samtale
  • Oppgaver i leseforståelse
  • Kahoot

Sendt inn av: Ilona Roberts, Lura skole, Sandnes