3D-modellering av skandinaviske møbler

Beskrivelse:

Læreren må sette seg inn i programmet TinkerCad. Læreren kan gjerne gjennomføre samme opplæring som elevene. Læreren registrerer seg som lærer på TinkerCad når hen oppretter bruker, og kan da opprette et eget klasserom i programmet. Klikk på «classroom» i menyen øverst til høyre, «create new class» og skriv inndetaljer. Del brukernavnene med elevene. Når elevene logger inn med disse brukernavnene, kan du som lærer se hvem som har logget inn i programmet og hva de har laga. Hvis noen elever synes programmet er vanskelig, kan lærer dele skjermen sin med dem (f.eks. i Google meet/Zoom e.l.) og demonstrere. Erfaringsmessig faller noen elever fort av når de ikke intuitivt forstår hva de skal gjøre, for eksempel fordi de ikke leser instruksjonene på skjermen.

Vedlegg:

Tid:

3 x 90 min.

Verktøy:

  • Chromebook/PC og TinkerCad (gratis), ev. ekstern PC-mus.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Kjerneelement:

Kunst- og designprosesser

Kompetansemål:

  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser iskapende prosesser og produkter
  • visualisere form ved hjelp av (…) digitale verktøy

Vurderingskriterier:

  • du har modellert en stol som er tydelig inspirert av designeren din
  • du har brukt verktøyene i programmet på en funksjonell måte

Sendt inn av: Ingrid Hilmer, Kannik skole, Stavanger.