Makronæringsstoffer – praktiske øvelser

Beskrivelse:

Dette er mange øvelser i en pakke om temaet makronæringsstoffer.

Del 1: Sukker. Vi ser på hvordan sukker kan forbrennes, og det som blir igjen er karbon. Vi ser på hvordan krystaller vokser ved å dyrke sukkerkrystaller i en overmetta løsning (Kandissukker = nam!). Og vi ser at stivelse er et makromolekyl ved å undersøke de ikke-newtonske egenskapene til stivelse i vann.

Del 2: Vi ser hvordan proteiner kan denaturere ved å lage vår egen ferskost! Nam!

Del 3: Vi ser hvordan fløte/rømme er eksempler på kolloide væsker ved mekanisk å felle fettet fra vannet. Altså vi lager smør. Nam!

Bilde: Marte Holte Jørgensen

Vedlegg:

Verktøy:

  • Del 1: vanlig sukker, natron, antibac, mais- eller potetmel
  • Del 2: melk, eddik, salt, evt. krydder
  • Del 3: kremfløte eller seterrømme, salt
  • Alminnelig kjøkkenutstyr

Tid:

  • 3 timer

Kompetansemål eller kjerneelementer

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
  • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper
  • utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer
  • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo