Sich kennenlernen – Å bli kjent med noen

Beskrivelse:

Rollespill: Lærer later som hen er bosatt i landet hvor språket snakkes og møter eleven (eller to elever) som er på ferie der. Lærer og elev snakker og sammenligner Norge med landet som de later som de er i. Lærer har på forhånd laget en presentasjon med bilder og stikkord med tema (f.eks: severdigheter på stedet, korona-situasjonen, typisk for Norge og landet de besøker, musikk på målspråket, interesser og hobbyer, kjente personer, historiske begivenheter). Elevene får på forhånd oppgitt noen spørsmål som vil bli stilt, slik at de kan gjøre seg noen tanker og slå opp ord de trenger. Læreren gir eleven noen minutter før ringerunden starter. I løpet av økten bør alle elevene hatt en 5-10 minutters samtale med lærer. Resten av tiden lager elevene en tekst om noen av temaene de har snakket/skal snakke om.

Bilde av Zen Chung fra Pexels

Vedlegg:

Verktøy:

Lærer:

  • Læringsplattform med skjermdelingsfunksjon (Teams, Google Classroom, Zoom, o.l.)
  • Presentasjonsverktøy som Powerpoint.

Elev:

  • PC med mikrofon

Tid:

  • 90 minutter (avhengig av antall elever i klassen og om elevene jobber individuelt eller i par)

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • Kommunikasjon
  • Interkulturell kompetanse

Vurdering av eleven:

  • Klarer eleven å gjøre seg forstått på målspråket?
  • Forstår elevene spørsmålene?
  • Klarer de å svare på spørsmålog fortelle videre selv?
  • Vurderingskriterier for uttale kan brukes som ved vanlige muntlige presentasjoner.

Innsendt av Ann Helen Lea-Smith, Vågen videregående skole, Sandes kommune