Mikroplast

Beskrivelse:

Eleven skal undersøke mengden mikroplast i en jordprøve. Det anbefales å ta en prøve i et område man mistenker er forurensa, for eksempel i grøftekanten, ved en kunstgressbane e.l. Plasten skilles fra resten avprøven, og identifiseres ved å bruke en forstørrelsesglass-app på smarttelefonen.

Mikroplast [Internett]. Rettighetshaver: Mary Evans Picture, Leverandør: NTB Scanpix.

Vedlegg:

Verktøy:

  • Salt, ordinært kjøkkenutstyr, forstørrelsesglass-app

Tid:

  • 90 min

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
  • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
  • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø
  • utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler på anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda

Innsendt av Marte Holten Jørgensen, Oslo voksenopplæring Sinsen, Oslo