Skuggelegging

Rettleiing:

Demonstrer for elevane eller sjå instruksjonsfilmen saman. Gå gjennom oppgåva med dei og understrekpoenget i å prøve fleire gongar. Lat dei gjerne levere fleire utkast så både du og elevane kan sjå forbetringa.

Vedlegg:

Tid:

1-2 økt x 90 min.

Verktøy:

Elevane treng penn/blyant og (teikne)papir. Evt. ein passar.

Kompetansemål eller kjerneelement:

Kjerneelementet visuell kommunikasjon

Vurderingskriterium:

Vurderer etter tekniske ferdigheitar, dvs. kor godt dei meistrar teknikkane, og at dei har prøvd fleire gongar – ev.også forbetring frå første til siste forsøk.

Sendt inn av: lærar i Stavanger kommune