Tekst i kontekst

Beskrivelse:

Her er fire ulike oppgaver som handler om tekst i kontekst og særlig ordet «neger», med utgangspunkt i to kilder fra 1700-tallet og noen nyere tekster og bilder. Oppgavene kan gjøres i ulik rekkefølge og alene eller helst i små grupper. De kan gjøres i klasserommet, men er ikke avhengig av det. Dersom de gjøres over nett, må læreren tilpasse til læringsplattform. Dersom elevene ikke møtes fysisk, anbefaler jeg samskrivingsdokument.

Opplegget kan brukes på vg1 med noen tilpasninger, og da kan samarbeid med engelsk være aktuelt. På vg2 SF er det mest aktuelt med samarbeid med historie, med vekt på for eksempel kildekritikk eller nettopp de kontekstene tekstene er skrevet i.

Bilde av Ivan Samkov fra Pexels
………………………………

Vedlegg:

Verktøy:

Bruk av nett. Kun åpne kilder.

Tid:

2 uker, eller mer dersom man velger å bruke tid på å lese en hel bok.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

  • lese og tolke tekster fra 1500 til 1850 i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag
  • reflektere over sakprosatekster og gjøre rede for den retoriske situasjonen de er blitt til i
  • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner

Vurdering/vurderingskriterier:

Elevene kan lage en podcast enten med utgangspunkt i en av oppgavene, eller med alle oppgavene. Da anbefaler jeg at de prøver et innspillingsprogram slik som for eksempel Ancor.fm.

Arbeidet kan også brukes til å skrive en fagartikkel.

På Udir sine nettsider er det publisert vurderingskriterier for både skriftlig og muntlig, og felles for skriftlig og muntlig. Jeg velger ut de jeg mener er mest aktuelle for opplegget. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kjennetegn/kjennetegn-pa-maloppnaelse–norsk-vg3sf-og-vg3pabygging/

Innsendt av Bodil Hernesvold, Strinda vgs, Trøndelag fylkeskommune.