Rollespill – Middelalderen

Beskrivelse:

I forkant av noen uker med temaet middelalderen og kristendommen i Europa skal elevene lage seg en «identitet» basert på middelalderen, altså en egen karakter og med familiehistorikk. Rollenavnet og historikken til hver enkelt tas med inn i undervisning av tema for eksempel ved at dersom de rekker de opp hånda så referer læreren da til deres nye navn som barn i vår middelalderlandsby.

Vedlegg:

Tid:

90 minutter

Kompetansemål og kjernelementer:

Få en personlig innlevelse i historiske tidsepoker slik at videre undervisning i fagbøker blir morsommere.

Vurdering av eleven:

Læreren leser gjennom hver enkelt elevs arbeid og gir personlig tilbakemelding på elevens kreative idéer.

Sendt inn av Rino Hermstad Eliassen, Neskollen skole, Nes kommune