Trigonometriske forhold (del 1 av 2)

Beskrivelse:

Undervisningsopplegg der elevene lærer om å bruke forholdene Sinus, Cosinus og Tangens del 1 av 2.

Video:

Tid:

17 minutter

Kompetansemål og kjernelementer:

Bygg: utforske og bruke eigenskapane ved geometriske figurar, målestokk og trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i problemløysing innanfor bygg- og anleggsfag

Tif: utforske og bruke eigenskapane ved geometriske figurar og rekne ut lengder, vinklar, areal, volum, forhold og målestokk i problemløysing innanfor teknologi- og industrifag

Elektro: bruke trigonometri til å rekne ut lengder, vinklar og areal i trekantar i problemløysing innanfor elektro og datateknologi

Sendt inn av Cecilia Elisabeth Strøm, Sogndal VGS, Vestland fylkeskommune