Prosentpoeng vs. prosent

Beskrivelse:

Korleis rekne prosentpoeng. Kva er skilnaden på korleis ein reknar prosentpoeng og prosent, og kvifor er det slik?

Tid:

14 minutter video + oppgåver.

Kompetansemål og kjernelementer:

Studiespesialiserande: Bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utrekningar og presentere og grunngi løysingar.

Vurdering:

Ein kan vurdere oppgåvane elevane gjer, ein kan eventuelt få elevane til å filme seg sjølv medan dei gjer ein oppgåve og forklarer kva dei gjer og kvifor. Da får ein munnleg trening/munnleg vurdering.

Sendt inn av Cecilia Elisabeth Strøm, Sogndal VGS, Vestland fylkeskommune

Video: