Konisitet

Beskrivelse:

Elevane kan sjå videoen, og deretter rekne oppgåver om konisitet.

Tid:

Sjølve videoundervisninga tek 11 minutt. Men om ein ynskjer kan elevane arbeide med oppgåver etterpå, og då kan ein strekke tida til om lag 45 minutt.

Kompetansemål eller kjerneelementer:

Tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv.
Henta frå læreplan i matematikk for Teknologi- og industrifag

Sendt inn av: Cecilia Elisabeth Strøm, Sogndal VGS, Vestland Fylkeskommune