Skuggelegging

Rettleiing: Demonstrer for elevane eller sjå instruksjonsfilmen saman. Gå gjennom oppgåva med dei og understrekpoenget …

Vurdering av skred

Beskrivelse: Det går jevnlig ras i Norge og undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et av disse …

Energibalanse og fysisk aktivitet

Beskrivelse: Del 1: Eleven skal ta for seg et måltid, for eksempel frokost eller lunsj, …

Democracy

Beskrivelse: Dette er en temmelig fri oppgave, der et av målene er å bruke demonstrasjons-modellen …

Mikroplast

Beskrivelse: Eleven skal undersøke mengden mikroplast i en jordprøve. Det anbefales å ta en prøve …

Sich kennenlernen - Å bli kjent med noen

Beskrivelse: Rollespill: Lærer later som hen er bosatt i landet hvor språket snakkes og møter …

Makronæringsstoffer - praktiske øvelser

Beskrivelse: Dette er mange øvelser i en pakke om temaet makronæringsstoffer. Del 1: Sukker. Vi …

Fordøyelse

Beskrivelse: Øvelsen fokuserer på ulike deler av fordøyelsen. Den første delen utforsker sammenhengen mellom smak …

Commercials

Beskrivelse: Starting off: What purpose does a commercial have? Which commercials do you like? Watch: …

Strandryddeprosjekt

Beskrivelse: Undervisningsopplegget skal gi elevene kunnskap om miljøvern, både i teori og praksis, gjennom å …