C-vitaminet er en antioksidant

Beskrivelse: C-vitamin fungerer som en antioksidant. Del en banan i to. Mos begge halvdelene, behandle …

Arv: isolere DNA

Beskrivelse: Øvelsen er en superenkel protokoll for DNA-ekstraksjon, og belyser viktigheten av negativ kontroll i …

Havforsuring: egg i eddik

Beskrivelse: Øvelsen demonstrerer hva som kan skje med sjødyr som har kalkbaserte eksoskjeletter. Vedlegg: Verktøy: …

Celleånding hos gjærceller

Beskrivelse: I denne øvelsen dyrker elevene gjærceller, og ser hvordan gjærcellene produserer karbondioksid fra sukker. …

Bølger: brytning, refleksjon, bøyning og interferens

Beskrivelse: I øvelsen lærer elevene om interferens, refleksjon, bøyning og brytning ved å bruke vann …

Bølger: perioder, frekvenser og amplituder

Beskrivelse: I denne øvelsen skal elevene analysere sin egen stemme ved hjelp av et oscilloskop. …

Similarities and differences between Joe Biden and Amanda Gorman

Beskrivelse: Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i at noen elever er hjemme og noen er på skolen, …

Simulering av halveringstid for C14-dateringer

Beskrivelse: Det er et enkelt skript som simulerer C14-nedbrytning og lærer elevene om dateringsmetoder. Elevene …

Skriveoppgaver i nynorsk

Beskrivelse: Beskrevet i dokumentet under vedlegg. Dreier seg om å lese korte nynorske tekster med …

Forberedelse til muntlig eksamen

Beskrivelse: I dette undervisningsopplegget skal matematiske hull identifiseres og tettes – som en forberedelse til …