Arv med programmering

Beskrivelse: Gjennom et kort program introduseres elevene for arv av egenskaper i en populasjon uten seleksjon (basicallyHW-likevekt) og med seleksjon (en genetisk sykdom). Vedlegg: Verktøy: …

Les mer