EM-stråling

Beskrivelse: Elevene bruker en app til å sjekke lysstyrken i ulike avstander fra en lyskilde og signalstyrken til wifien. Kan kobles til matematisk modellering i …

Les mer

Journalistikk

Beskrivelse: Elevene skal gjennom fem hele blokkdager bli i stand til å lage et journalistisk produkt av valgfri karakter (video, radio eller tekst). De får …

Les mer