Om prosjektet

I prosjektet UniK (2021-2022) samlet vi inn gode eksempler på undervisningsopplegg som lærere i grunnskole og videregående skole har benyttet seg av i koronatiden, i perioder hvor undervisningen helt eller delvis foregikk digitalt. Vi etablerte nettsiden undervis.no hvor vi legger ut undervisningsopplegg som lærere sender inn. Prosjektet ble utført av SINTEF Digital på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Innholdet på sidene er laget av og for lærere.

Prosjektet er avsluttet og nettsiden vil ikke lenger bli oppdatert.

Innsamling

Hensikten med prosjektet er å samle inn og publisere ulike undervisningsopplegg fra det siste året som kan være til inspirasjon og støtte for lærere. Undervisningsoppleggene skal være fleksible, slik at de kan gjennomføres uten å være i klasserommet.

Vurdering

Alle oppleggene blir gjennomgått før publisering på nettsiden. Bidragene vi mottok innen juni 2021 er vurdert av enkelte nasjonale fagsentre og to lærerjuryer (grunnskole og videregående). Tre spesielt gode opplegg premieres med gavekort og omtale. Bidrag som kommer inn fra fra skolestart høsten 2021 blir ikke vurdert av en fagjury, men publisert fortløpende. Vi trekker ut tilfeldige bidrag som honoreres med gavekort.

Hva skjer etterpå?

Det innsamlede materialet vil katalogiseres på blant annet fag, trinn og tema. Deretter blir det publisert på undervis.no. På den måten vil andre lærere enkelt kunne finne undervisningsopplegg som de kan gjenbruke eller la seg inspirere av. Offisiell lansering av nettsiden og premiering skjer rundt skolestart 2021. Vi tar i mot nye bidrag hele skoleåret 2021-2022.

Oppdatering: Vi fortsetter å ta i mot bidrag i skoleåret 2022-2023. Redaksjonen publiserer nye bidrag hver mandag.